Dự án Sunshine Empire Ciputra Hà Nội

Sunshine Empire Heritage Resort Hà Nội

Tối ưu thẻ H1 Heading chuẩn seo cho blogspot

Tối ưu thẻ H Heading chuẩn cho blogspot, hướng dẫn các bạn tối ưu thẻ H1, H2, H3 trong blogspot để bạn SEO google dễ dàng lên top hơn


Mặc định các thẻ Heading của blogspot sẽ hiện thị có có dạng

Thẻ heading trang chủ blogspot

<H1>Blog của bạn Tiêu đề </H1>
<H3>Tiêu đề tất cả bài viết</H3>
<H2>Các tiêu đề tiện ích bên cột Sidebar</H2>

Thẻ heading trang bài viết

<H1>Tiêu đề Blog</H1>
<H3>Tiêu đề bài</H3>
<H2>Các tiêu đề tiện ích bên cột Sidebar</H2>

Đây là một trang blogspot có các thẻ Heading chưa chuẩn SEO. Do đó các bạn đang dùng template này để SEO thì cực kỳ khó lên top google.

Người dùng thường search các từ khóa để xem các bài viết do đó template blogspot chuẩn SEO thì trang bài viết tiêu đề bài viết phải là thẻ H1, lúc đó tiêu đề blog sẽ chuyển về thẻ H2

Do đó bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu các thẻ heading này cho blogspot

Thẻ heading chuẩn SEO cho blogspot sẽ

Thẻ heading trang chủ blogspot

<H1> Tiêu đề Blog </H1>
<H2> Tiêu đề bài viết </H2>
<H4> Các tiêu đề tiện ích bên cột Sidebar </H4>

Thẻ heading trang bài viết

<H2> Tiêu đề Blog </H2>
<H1> Tiêu đề bài viết</H1>
<H4> Các tiêu đề tiện ích bên cột Sidebar </H4>


Sửa template để gán nhóm thẻ dựa trên ưu tiên

Đăng nhập vào Blogger Bảng điều khiển của bạn, sao lưu mẫu của bạn và Navigate to Template> Edit HTML
Thay đổi Tiêu đề Blog H2 . Tìm các thẻ mở H1 gắn liền với tiêu đề blog của bạn Nó sẽ là <h1 class = "title"> hoặc tương tự và sửa nó lại thành H2

Thay đổi tiêu đề bài viết về thẻ H1.  Tìm thẻ mở H3 gắn liền với tiêu đề bài viết của bạn. Nó sẽ là <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'> hoặc tương tự và sửa nó lại thành H2

Thay đổi tiêu đề Sidebar về H4 - Tìm tất cả các thẻ <H2><data:title/></H2> 
và sửa lại thành H4

Y tưởng là vậy. Tuy nhiên để blogspot hiển thị đúng như trên đôi lúc bạn cũng phải viết thêm hoặc bớt các mã HTML trong blogspot do đó bạn cũng phải hiểu về HTML. Mình cũng phải rất vất cả để tối ưu các thẻ heading trong blogspot mình. Nếu có khó khăn gì có thể comment bên dưới
Hotline: 0913374482
Gọi: 0913374482